Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Gołębia Góra

Rezerwat leśno-krajobrazowy, o powierzchni 6,95 ha, usytuowany w okolicach Gostkowa. Utworzony w 1981 roku dla zachowania swoistych cech krajobrazu środkowego biegu rzeki Słupi. Rezerwat zajmuje skraj wysoczyzny morenowej, która opada stromo w kierunku doliny Słupi. Zawilce Północna granica rezerwatu oparta jest o koryto rzeki. Całość terenu pokrywają lasy. Nad rzeką u podstawy stoku występuje wąski pas olszyny bagiennej. Obok kwaśnych buczyn występują drzewostany mieszane liściasto-iglaste z sosną zwyczajną, dębem szypułkowym, świerkiem, grabem, daglezją zieloną i brzozą brodawkowatą. Kilka okazów sosny (o niespotykanym łuskowatym wzorze kory) i buka osiąga rozmiary pomnikowe. W runie spotkać można: wawrzynka wilczełyko, tajężę jednostronną, widłaka goździstego, kokoryczkę okółkową, narecznicę grzebieniastą, konwalię majową i inne.

Bukowa Góra nad Pysznem

Rezerwat leśny, o powierzchni 6,18 ha, położony na południowy wschód od wsi Sierżno. Kurchan Utworzony w 1982 roku w celu ochrony drzewostanu bukowego z licznymi pomnikowymi okazami drzew liczących ok. 220 lat. Rezerwat zajmuje teren wzgórz morenowych nad Jeziorem Pyszne, które pokryte są wysokopiennym, wiekowym drzewostanem bukowo-dębowym z pojedynczymi sosnami i świerkami. W runie występują m.in.: bluszcz pospolity, perłówka jednokwiatowa, groszek skrzydlasty i krupkówka Aschersona. Na terenie rezerwatu znajduje się również cmentarz niemieckich leśników z nadleśnictwa Sierzno.

Jezioro Głęboczko

Rezerwat wodno-florystyczny, o powierzchni 24,32 ha, utworzony w 1976 roku, położony na południe od wsi Pomysk Wielki. Ochroną objęte jest głębokie Jezioro Głęboczko(29 m), śródleśne jezioro lobeliowe z charakterystyczną roślinnością. Jezioro leży w malowniczym krajobrazie wysoczyzn morenowych. Charakterystyczny dla jezior lobeliowych zespół roślinności złożony z reliktowych gatunków: lobelii jeziornej, poryblinu jeziornego i brzeżycy jednokwiatowej jest bardzo dobrze rozwinięty. W jeziorze występują również inny, rzadki zespół - wywłócznika skrętoległego. W toni wodnej znajduje się także grążel żółty, a na brzegach wykształcają się szuwary: trzcinowy, turzycy dzióbkowatej, turzycy nitkowatej i skrzypu bagiennego.

Las nad Jeziorem Mądrzechowskim

Rezerwat leśny, o powierzchni 25,34 ha, Skrzypyutworzony w 1998 roku, położony ok. 2,5 km na południe od Bytowa. Ochronie podlega połać mieszanego lasu ze starodrzewem - grądu i łęgu, na zboczu polodowcowej rynny u zachodniego brzegu Jeziora Mądrzechowskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się stanowiska roślin chronionych m.in. skrzypu olbrzymiego. Ciekawy jest również skład runa leśnego.

Lisia Kępa

Rezerwat Przyrody "Lisia Kępa" - obejmujący swoimi granicami kompleks jeziorek dystroficznych, z których największe to jezioro Leniwe wraz z malowniczymi, pływającymi wyspami i bardzo dobrze zachowane ponad 100-letnie bory bagienne. Rezerwat obfitujący w szereg rzadkich, chronionych i unikatowych siedlisk, gatunków roślin i zwierząt. Do jednych z najciekawszych osobliwości faunistycznych tego obiektu należy ważka, najmniejszy w Polsce - długość ciała do 2,5 cm gatunek iglicy - Nehalennia speciosa.

Mechowiska Czaple

Rezerwat "Mechowiska Czaple" został utworzony w 2008 r. na mocy Rozporządzenia nr 15/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mechowiska Czaple”.

Jest rezerwatem torfowiskowym o powierzchni 9,70 ha. Rezerwat obejmuje kompleks źródliskowych torfowisk wiszących i soligenicznych torfowisk mechowiskowych w dolinie niewielkiego dopływu Słupi. Wśród osobliwości rezerwatu znalazło się 5 gatunków roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową i 11 gatunków objętych ochroną częściową oraz gatunki zagrożone wyginięciem (w tym storczyk Fuscha Dactylorhiza fuschii, storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis listera jajowata Listera ovata i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum).

Na uwagę zasługuje występowanie w pokładach torfu warstwy wapiennej w rzadkiej postaci scementowanej, twardej skały nazywanej trawertynem źródliskowym. Miąższość torfu i trawertynu w niektórych miejscach przekracza 3 m.

Rezerwat objęty jest ochroną czynną polegającą na funkcjonowaniu zastawek ograniczających negatywne skutki wykonanych wcześniej melioracji oraz wykaszaniu raz w roku łąk i torfowisk soligenicznych.

Rezerwat ten położony jest w północnej części gminy, na północ od zabudowań miejscowości Pomysk Mały, na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Zlokalizowany jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Słupi” PLB220002 i projektowanego (stan na 2019) specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolina Słupi” PLH220052. Znajduje się na terenie Nadleśnictwa Bytów, w obrębie leśnym Gołębia Góra.

Szlaki turystycznePoprzedni
Zamek krzyżacki w BytowieNastępny

zobacz również

Zamek krzyżacki w Bytowie

Zamek krzyżacki w Bytowie

Zamek krzyżacki z przełomu XIV i XV wieku (1398 - 1405), zbudowany na planie prostokąta. Posiada trzy baszty okrągłe (Młyńska, Różana i Polna) oraz czworoboczną wieżę ... więcej
Most kolejowy nad rzeką Borują

Most kolejowy nad rzeką Borują

Most kolejowy nad rzeką Borują z XIX wieku (z ok. 1884 roku). Most składa się z sześciu murowanych przęseł o sklepieniach kolistych, które wykonano z cegły ceramicznej. ... więcej
Góra Siemierzycka

Góra Siemierzycka

Góra Siemierzycka (256 m n.p.m.) to najwyższe wyniesienie na Pojezierzu Bytowskim i druga co do wysokości kulminacja wzgórz morenowych na Pomorzu, po Wzgórzach ... więcej

Dom Kaszubski, Sierżno 292/8, 77-100 Bytów | Tel: +48 601 314 822marcin@dom-kaszubski.pl

© Dom Kaszubski 2020 -2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda